Co słychać w Dolinie Muminków?


Prowadzący

Zdjęcie prowadzącego Beata Sikorska-Dutka
Zdjęcie prowadzącego Paulina Rozmus

kurs
"Co słychać w Dolinie Muminków?"

Co słychać w Dolinie Muminków?

warsztaty dla dzieci

Co słychać w Dolinie Muminków?

Zapraszamy na cykl warsztatów zainspirowany prozą Tove Jansson.

 • Jaki jest cel warsztatów?

  Nasze warsztaty pomyślane są jako przestrzeń mająca stworzyć dzi eciom przede wszystkim warunki do odkrywania własnego ja jako źródła kreatywności i twórczego podejścia do życia i świata. Służy temu stosowana przez nas metoda dociekań filozoficznych wzbogacona o ćwiczenia ruchowe, prace plastyczne oraz praktykę uważności.  

 • Czego uczą się dzieci?

  - uczą się języka kultury, która opisuje świat, w jakim żyjemy, 

  - poznają pojęcia/kategorie filozoficzne używane do opisu świata i nas samych, 

  - uczą się odróżniać to, co pojęciowe, wyrażone w języku od tego, co rzeczywiste, dostępne w zmysłowym doświadczaniu świata, 

  - praktykują uważne bycie w świecie, w kontakcie z tym, co jest, a przede wszystkim w kontakcie z samymi sobą, 

  - poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki i tekstami kultury rozwijają wrażliwość estetyczną .