Kim jesteśmy?

Paulina Rozmus

Trenerka i badaczka uważności w nurcie CMT / Tutorka

Chcę myśleć o  sobie jako o uważnej przewodniczce dzieci i młodzieży. Zapraszam moich uczniów do świadomego badania siebie i świata.

Aby im to umożliwić, wzbogacam program nauczania o elementy uważności, arteterapii oraz studium świadomego ruchu, pomagając w ten sposób dzieciom rozbudzać ich kreatywność i motywację wewnętrzną.

Więcej

Beata Sikorska-Dutka

Coacherka / Terapeutka ACT i IFS / Nauczycielka filozofii i etyki

 Z wykształcenia jestem filozofką, od lat prowadzę dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą w niepublicznej szkole podstawowej. 

Pracuję również jako coacherka, mentorka i terapeutka w nurcie ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania) oraz IFS (Systemu Wewnętrznej Rodziny).  


Więcej